Disclaimer

arrow-down

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op thebluelifestyleclub.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel The Blue Lifestyle Club met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan The Blue Lifestyle Club niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. The Blue Lifestyle Club garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van The Blue Lifestyle Club via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. The Blue Lifestyle Club wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer The Blue Lifestyle Club links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door The Blue Lifestyle Club worden aanbevolen. The Blue Lifestyle Club aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door The Blue Lifestyle Club niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
The Blue Lifestyle Club behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Blue Lifestyle Club of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
The Blue Lifestyle Club behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Yoga icons created by Freepik – Flaticon

Heart icons created by Freepik – Flaticon

Friendship icons created by Freepik – Flaticon

Personal trainer icons created by Freepik – Flaticon

Respect icons created by Freepik – Flaticon

Exercise icons created by Freepik – Flaticon

Salad icons created by Freepik – Flaticon

Step icons created by Freepik – Flaticon

Safe icons created by Freepik – Flaticon

Discount icons created by Freepik – Flaticon

Gym icons created by Freepik – Flaticon